འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2023ལོའི་ཟླ་3ཚེས་16ཉིན།

༄༅།།བློ་མཐུན་ལི་ཆང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། 

 
༄༅།།བློ་མཐུན་ལི་ཆང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
    ལི་ཆང་། སྐྱེས་པ། རྒྱ་རིགས། 1959ལོའི་ཟླ་7པར་འཁྲུངས། ཀྲེ་ཅང་རུའེ་ཨན་བ། 1976ལོའི་ཟླ་7པར་ལས་ཀར་ཞུགས། 1983ལོའི་ཟླ་4པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། མཐོ་རིམ་དོ་དམ་པའི་བཟོ་ཚོང་དོ་དམ་གྱི་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་གནས་ཐོབ།
    ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་ཉི་ཤུ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས་བཞིན་ཡོད།
 (ཡོང་ཁུངས། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་། 2023ལོའི་ཟླ་3པར་གསར་སྒྱར་བྱེད།)