འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2023ལོའི་ཟླ་3ཚེས་16ཉིན།

༄༅།།བློ་མཐུན་ཀྲའོ་ལེ་ཅི་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། 

 
༄༅།།བློ་མཐུན་ཀྲའོ་ལེ་ཅི་ཡི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
    ཀྲའོ་ལེ་ཅི། སྐྱེས་པ། རྒྱ་རིགས། 1957ལོའི་ཟླ་3པར་འཁྲུངས། ཧྲའན་ཤིས་ཤིས་ཨན་བ། 1974ལོའི་ཟླ་9པར་ལས་ཀར་ཞུགས། 1975ལོའི་ཟླ་7པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་ཞུགས། པེ་ཅིང་སློབ་ཆེན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཚན་ཁག་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཆེད་ལས་ནས་ཐོན། ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་ཉི་ཤུ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གི་འགན་བཞེས་བཞིན་ཡོད།
(ཡོང་ཁུངས། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་། 2023ལོའི་ཟླ་3པར་གསར་སྒྱར་བྱེད།)