འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2023ལོའི་ཟླ་3ཚེས་16ཉིན།

༄༅།།བློ་མཐུན་ཝང་ཧུའུ་ཉིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

 
༄༅།།བློ་མཐུན་ཝང་ཧུའུ་ཉིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
   ཝང་ཧུའུ་ཉིང་། སྐྱེས་པ། རྒྱ་རིགས། 1955ལོའི་ཟླ་10པར་འཁྲུངས། ཧྲན་ཏུང་ལའེ་ཀྲོའུ་བ། 1977ལོའི་ཟླ་2པར་ལས་ཀར་ཞུགས། 1984ལོའི་ཟླ་4པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་ཞུགས། ཕུའུ་ཏན་སློབ་ཆེན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆབ་སྲིད་ཚན་ཁག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆབ་སྲིད་ཆེད་ལས་ནས་ཐོན། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན། ཁྲིམས་རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་གནས་ཐོབ། དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ། ད་ལྟ་ཀྲུང་གུང་སྐབས་ཉི་ཤུ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་དབྱང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྒྱུར་བཅོས་ཟབ་གཏོང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གྱི་འགན་བཞེས་བཞིན་ཡོད། 
(ཡོང་ཁུངས། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་། 2023ལོའི་ཟླ་3པར་གསར་སྒྱར་བྱེད།)